ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง

หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
*หมายเหตุ: สามารถตรวจสอบสถานะได้ ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการสมัคร